Asiantunteva puunkaato ja metsänhoitopalvelu

Metsänhoitopalvelu kattaa muun muassa pihapuiden kaadot, taimikoidenhoidon ja tonttien hakkuut. Suoritamme vaativammatkin puunkaadot, myös kiipeämällä. Puu kuin puu, niin kaato onnistuu!

Pilkomme polttopuut myös asiakkaan omista puista, lue lisää polttopuupalvelustamme!

Taimikonhoito

Taimikonhoidolla parannetaan taimikon laatua. Oikein ajoitettuna taimikonhoitotyöllä saadaan säädeltyä muun muassa puuston tiheyttä ja puulajisuhteita. Parhaille puuyksilöille annetaan lisää kasvutilaa ja näin metsikkö pääsee kehittymään ensiharvennuskohteeksi ja myöhemmin nuoreksi kasvatusmetsäksi.

Tonttien hakkuut

Kaadamme puut tontilta sopimuksen mukaisesti. Sopimus räätälöidään yksilöllisesti aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ennen hakkuuta suunnitellaan työ yhdessä asiakkaan kanssa ja valitaan säästettävät hyväkuntoiset puut. 

Pihapuiden kaato

Puidenkaadot ovat usein vaativia operaatioita. Suoraviivainen kaato ei välttämättä ole mahdollista, jos tiellä on esteitä, kuten rakennuksia tai sähkölinjoja. Jos kaadettavan puun lähelle ei pääse nostimella, täytyy turvautua puukiipeilytekniikkaan. Kyseessä on yleensä myös edullisin ratkaisu. Puun voi erikoistyövälineitä hyödyntäen pätkiä pystyyn ahtaammissakin paikoissa.

Kaadettavat puut ovat yksilökohtaisia tapauksia, joten myös niiden hinnoittelu riippuu kohteen ominaisuuksista. Hinta ja urakan kattavuus sovitaan kohteeseen tutustumisen jälkeen ennen työn aloittamista. Kaadetusta puusta voidaan myös pilkkoa asiakkaalle polttopuita niin sovittaessa.

Pihapuiden kaato ja polttopuiden teko on kotitalousvähennyksen alaista työtä.

Luonto

Toimimme aina hyvän ympäristönhoidon tavoitteiden mukaisesti ja huomioimme toimialamme roolin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Hoidamme metsänomistajan metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja edesautamme ekologisesti kestävän metsän kehittymistä.

Kun toiveissasi on asiantunteva ja asiakaslähtöinen metsänhoitopalvelu, ota yhteyttä!